ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์ บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณที่คุณต้องการ โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ

Line ID : phukettourtoday
จองทัวร์ เที่ยวภูเก็ต เมืองภูเก็ต

ระยะเวลา : 5 ชั่วโมง
วันออกเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน
ราคาวันนี้ เฉพาะคนไทยเท่านั้น : สอบถามผู้ให้บริการ

รายละเอียด

ทัวร์ภูเก็ต เมืองภูเก็ตชมสถาปัตยกรรม ชิโน-โปรตุกีส โบราณอันสวยงามที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต แวะศักการะนมัสการหลวงพ่อแช่ม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด ณ วัดฉลอง ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่งดงามที่สุดในประเทศที่แหลมพรหมเทพ แวะถ่ายภาพที่ระลึกจุดชมวิวสามอ่าว และเลือกซื้อของกิน ของฝาก และของที่ระลึกจากจังหวัดภูเก็ต

โปรแกรมนำเที่ยว

ชมสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงามที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชมทิวทัศน์เมืองภูเก็ตจากมุมสูง ณ จุดชมวิวเขารัง แวะนมัสการหลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่วัดฉลอง ชมแหลมพรหมเทพ จุดชมวิวสามอ่าว และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดภูเก็ต

รูปภาพ

แพคเกจนี้รวม

1. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก

แพคเกจนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม 
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % 
3. กรณีลูกค้าองค์กร ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันการจอง

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วัน ขอสงวนสิทธ์ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. กรณียกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 1 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

จองทัวร์ เที่ยวภูเก็ต เมืองภูเก็ต