น้อมอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เอคโค่ ครีเอชั่น จำกัด

ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์หัวใจมรกต 3 วัน 2 คืน

เที่ยวทะเลพม่า เกาะหัวใจมรกต พักผ่อนบนหาดทรายขาวดุจผงแป้ง แหวกว่ายในน้ำทะเลใสไปกับเหล่าฝูงปลาน้อยใหญ่ และปะการังอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว กับบริการของทางโรงแรมที่ให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ หลังการเดินทางและการทำงานอันเหน็ดเหนื่อย พร้อมรถรับส่งสนามบินระนอง และอาหารเช้า

ทัวร์หัวใจมรกต 3 วัน 2 คืน

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ที่พัก : ไม่รวมที่พัก
เดินทางตั้งแต่ : ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : 1 ต.ค. 58 ถึง 30 เม.ย. 60
รถรับ-ส่งจากที่พัก : เฉพาะ ตัวเมืองระนอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม

**สงวนสิทธิ์ผู้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / ลูกค้าต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนก่อนเดินทาง 3 วันทำการ เพื่อทำเอกสารผ่านแดน / ชาวต่างชาติ คิดเพิ่มท่านละ 1,200 บาท**

โปรแกรมทัวร์หัวใจมรกต 3 วัน 2 คืน

วันแรก : รับเข้าโรงแรม

ออกเดินทางจากสนามบินระนอง เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมทินิดี ระนอง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : ทัวร์หัวใจมรกต

  • 07:00 - 07:30 น. รับประทานอาหารเช้า เดินทางออกจากที่พัก
  • 07:30 น. พร้อมกันที่ท่าเรือส่วนตัว จังหวัดระนอง ยื่นเอกสารตรวจคนเข้าเมืองจากฝั่งระนอง
  • 08:30 น. เดินทางออกสู่ เกาะสน โดยเรือสปีดโบ๊ท เพื่อทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งประเทศพม่า
  • 10:00 น. เดินทางถึงเกาะค๊อกคอม (หัวใจมรกต) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที สัมผัสประสบการณ์ดำน้ำชมแนวปะการัง สวยกัลปังหา และฝูงลูกปลานับร้อย นับพัน ริมเพิงหินผาใต้น้ำ หลังจากนั้นสนุกสนานกับการว่ายน้ำ และชมปะการังในทะเลใน ใจกลางหัวใจมรกต
  • 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิก ท่ามกลางบรรยากาศป่าชายหาดอันอุดมสมบูรณ์ และพื้นทรายแสนนุ่มละเอียด ที่เกาะ Dunkin
  • 13:30 น. เดินทางออกไปดำน้ำที่เกาะย่านเชือก (Zedetkyikgun) หนึ่งในแนวปะการังที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งทะเลพม่า
  • 15:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ เกาะสน
  • 16:00 น. เดินทางถึง เกาะสน ล้างตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
  • 17:00 น. รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • 18:50 น. ออกเดินทางจากเกาะสนกลับสู่ท่าเรือจังหวัดระนอง ส่งท่านถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ

วันที่สาม : เดินทางกลับ

รับประทานอาหารเช้า เดินทางออกจากที่พัก ส่งท่านถึงสนามบินระนองโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์หัวใจมรกต 3 วัน 2 คืน

ชื่อทัวร์
ทัวร์หัวใจมรกต 3 วัน 2 คืน
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ที่พัก
ไม่รวมที่พัก
เดินทางตั้งแต่
ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
1 ต.ค. 58 ถึง 30 เม.ย. 60
รถรับ-ส่ง สนามบิน
รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ตัวเมืองระนอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
4 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
18:00 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
06:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือสปีดโบ๊ท
สถานที่เข้าชม
เกาะหัวใจมรกต เกาะย่านเชือก เกาะตาฟุ๊ก และเกาะสน
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
พักผ่อนบนชาดหาด และดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling)
ประเภทอาหาร
บุฟเฟ่ต์ และอาหารกล่อง (ปิคนิก)

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์หัวใจมรกต 3 วัน 2 คืนนี้รวม

1. ค่าผ่านแดน ค่าอุทยาน และค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะพม่า
2. เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)
3. อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน
4. อาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์
5. ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
6. ประกันภัยอุบัติเหตุ
7. รถรับส่งไปยังโปรแกรมทัวร์ตามที่ระบุ

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์หัวใจมรกต 3 วัน 2 คืนนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์หัวใจมรกต 3 วัน 2 คืน

เงื่อนไขการจอง ทัวร์หัวใจมรกต 3 วัน 2 คืน

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันการจอง และชำระค่าบริการส่วนที่เหลือภายใน 10 วันทำการ ก่อนเดินทาง
2. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำเอกสารผ่านแดนอย่างน้อย 7 วันทำการ

เงื่อนไขการยกเลิก ทัวร์หัวใจมรกต 3 วัน 2 คืน

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้