น้อมอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เอคโค่ ครีเอชั่น จำกัด

ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

แช่น้ำร้อนในบรรยากาศธรรมชาติ ท่ามกลางธารน้ำร้อน และธารน้ำตกใส ที่บ่อน้ำร้อนพรรั้ง ชม Anseen ระนอง ที่ภูเขาหญ้า

ทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

ระยะเวลา : ครึ่งวัน
เดินทางตั้งแต่ : ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่งจากที่พัก : เฉพาะ ตัวเมืองระนอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม

*ขอสงวนสิทธิ์ผู้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป*

โปรแกรมทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

โปรแกรมทัวร์ แช่น้ำร้อน ชมระนอง

  • 08:00 น. รับท่านออกจากที่พัก (ตัวเมืองระนอง) ออกเดินทางสู่บ่อน้ำร้อนพรรั้ง
  • 08:30 น. แช่น้ำร้อน พักผ่อนร่างกายให้หายเหนื่อยด้วยน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่อุณหภูมิ 42 องศา ท่ามกลางบรรยากาศธรรชาติของป่าเขา และธานน้ำตกใสจากน้ำตกหงาว
  • 10:30 น. แวะให้อาหารปลานานาชนิดที่วัดหงาว
  • 11:00 น. ชมทัศนียภาพ และเก็บภาพความประทับใจที่ภูเขาหญ้า (เขาหัวล้าน)
  • 12:00 น. ส่งท่านถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

ชื่อทัวร์
ทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง
ระยะเวลา
ครึ่งวัน
เดินทางตั้งแต่
ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ตัวเมืองระนอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
-
เวลาออกเดินทาง
08:00 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
12:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
รถตู้
สถานที่เข้าชม
-
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ธรรมชาติ เดินป่า แคมปิ้ง
กิจกรรม
เล่นน้ำ
ประเภทอาหาร
-

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนองนี้รวม

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก ในตัวเมืองระนอง
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนองนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 %
3. กรณีลูกค้าองค์กร ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

เงื่อนไขการจอง ทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันการจอง

เงื่อนไขการยกเลิก ทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วัน ขอสงวนสิทธ์ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. กรณียกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 1 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

Tags