น้อมอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เอคโค่ ครีเอชั่น จำกัด

ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง - ราวี เกาะหินงาม เกาะไข่ อ่าวเรือไบ เกาะตะรุเตา

พักผ่อนบนชายหาดขาว น้ำทะเลใส ณ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ที่พักแบบบังกะโล เกาะหลีเป๊ะ ชมเกาะหินงาม เกาะไข่ เกาะยาง เกาะราวี สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำชมปะการังแข็ง ปะการังอ่อนหลากสี ฝูงปลา และสัตว์ใต้ทะเลมากมาย

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง - ราวี เกาะหินงาม เกาะไข่ อ่าวเรือไบ เกาะตะรุเตา

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ที่พัก : ไม่รวมที่พัก
เดินทางตั้งแต่ : ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่งจากที่พัก : เฉพาะ ไม่รวมรถรับส่ง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม

โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง - ราวี เกาะหินงาม เกาะไข่ อ่าวเรือไบ เกาะตะรุเตา

วันแรก : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

 • 10:30 น. พร้อมกันที่ท่าเรือปากบารา
 • 11:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ร้านอาหารท่าเรือปากบารา
 • 11:30 น. ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท สู่อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา
 • 12:30 น. เดินทางต่อไปยังเกาะไข่ ชมซุ้มประตูหินธรรมชาติ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
 • 13:30 น. มุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 17:00 น. นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเล ชมพระอาทิตย์ตก
 • 19:00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท
 • 20:00 น. นำท่านเที่ยวชมเกาะหลีเป๊ะยามค่ำคืน

วันที่สอง : ทัวร์เกาะหินงาม เกาะไข่ อ่าวเรือไบ

 • 08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท
 • 09:00 น. ออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะมุ่งหน้าไปยัง อ่าวสอง อ่าวสาม อ่าวเรือไบ เกาะอาดัง บริเวณนี้ท่านจะพบกับปะกาหลากหลายชนิด และปลาการ์ตูน ไปต่อยังร่องน้ำจาบัง บริเวณนี้ท่านจะได้พบกับ ปะการัง 7 สี ที่สวยงามไม่แพ้ที่ไหน
 • 12:00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ หาดทรายขาวเกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวสวยละเอียด น้ำทะเลใส ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้ทอดยาวเป็นแปลไกวสู่ทะเล นำท่านแวะพักรับประทานอาหารเที่ยง บริเวณหาดทรายขาว
 • 14:00 น. เดินทางต่อไปยังเกาะยาง สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำ สัมผัสดอกไม้ทะเลและปลาสวยงามมากมาย ปะการังอ่อน เดินทางต่อไปยังเกาะหินงาม
 • 16:30 น. ถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19:00 น. รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สาม : เดินทางกลับ

 • 08:00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 09:00 น. เช็คเอาท์ พร้อมเก็บสัมภาระลงเรือ เดินทางกลับ
 • 10:30 น. ถึงท่าเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

สามารถเลือกเวลากลับได้ 09.00 / 11.00 / 13.30

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง - ราวี เกาะหินงาม เกาะไข่ อ่าวเรือไบ เกาะตะรุเตา

ชื่อทัวร์
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง - ราวี เกาะหินงาม เกาะไข่ อ่าวเรือไบ เกาะตะรุเตา
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ที่พัก
ไม่รวมที่พัก
เดินทางตั้งแต่
ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ไม่รวมรถรับส่ง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
6 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
10:30 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
10:30 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือสปีดโบ๊ท
สถานที่เข้าชม
-
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนบนชาดหาด และดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling)
ประเภทอาหาร
เซทเมนู บุฟเฟ่ต์ และอาหารกล่อง (ปิคนิก)

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง - ราวี เกาะหินงาม เกาะไข่ อ่าวเรือไบ เกาะตะรุเตานี้รวม

1. ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า และ มื้ออาหารตามที่ระบุ
2. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง - ราวี เกาะหินงาม เกาะไข่ อ่าวเรือไบ เกาะตะรุเตานี้ไม่รวม

1. ค่ารถรับ - ส่ง
• ท่าเรือปากบารา - หาดใหญ่ คิดเพิ่มท่านละ 200 บาท
• ท่าเรือปากบารา - สนามบินหาดใหญ่ คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท
• ท่าเรือปากบารา - ตรัง คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
3. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 %
4. กรณีลูกค้าองค์กร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
5. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง - ราวี เกาะหินงาม เกาะไข่ อ่าวเรือไบ เกาะตะรุเตา

เงื่อนไขการจอง ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง - ราวี เกาะหินงาม เกาะไข่ อ่าวเรือไบ เกาะตะรุเตา

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ทั้งหมด หลังการรับรองที่นั่งจากพนักงาน ภายใน 7 วัน หลังการติดต่อกลับจากพนักงาน

เงื่อนไขการยกเลิก ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง - ราวี เกาะหินงาม เกาะไข่ อ่าวเรือไบ เกาะตะรุเตา

1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด