น้อมอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เอคโค่ ครีเอชั่น จำกัด

ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์เกาะหลาวเหลียง เกาะตะเกียง (เรือใหญ่)

ชมเกาะหลาวเหลียง พี่ - น้อง ไข่มุกเม็ดสุดท้ายแห่งหมู่เกาะเภตรา สัมผัสธรรมชาติของหาดทราย น้ำทะเล และแนวปะการังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์

ทัวร์เกาะหลาวเหลียง เกาะตะเกียง (เรือใหญ่)

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

ระยะเวลา : ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่ : ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่งจากที่พัก : เฉพาะ ไม่รวมรถรับส่ง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม

โปรแกรมทัวร์เกาะหลาวเหลียง เกาะตะเกียง (เรือใหญ่)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาะหลาวเหลียง เกาะตะเกียง (เรือใหญ่)

  • 09:00 น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือปากเมง
  • 09:30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลาวเหลียง ไข่มุกเม็ดสุดท้ายแห่งท้องทะเลอันดามันในหมู่เกาะเภตรา สามารถดำน้ำดูปะการังได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก ณ เกาะหลาวเหลียงพี่-น้อง ชมความสมบูรณ์ของทุ่งปะการังอ่อน และเป็นแหล่งสัมปทานรังนก
  • 11:30 น. รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟต์ เดินทางมุ่งสู่เกาะตะเกียงเต็มอิ่มกับการดำน้ำดูปะการังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติด้วยปะการังแผ่น ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังพุ่มไม้ ปะการังผักกาด
  • 16:00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากเมง โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์เกาะหลาวเหลียง เกาะตะเกียง (เรือใหญ่)

ชื่อทัวร์
ทัวร์เกาะหลาวเหลียง เกาะตะเกียง (เรือใหญ่)
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ไม่รวมรถรับส่ง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
09:00 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
16:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือใหญ่
สถานที่เข้าชม
-
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
พักผ่อนบนชาดหาด และดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling)
ประเภทอาหาร
บุฟเฟ่ต์

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์เกาะหลาวเหลียง เกาะตะเกียง (เรือใหญ่)นี้รวม

1. มัคคุเทศก์
2. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหารเที่ยง
4. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
5. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์เกาะหลาวเหลียง เกาะตะเกียง (เรือใหญ่)นี้ไม่รวม

1. ค่ารถรับ - ส่ง
• ตัวเมืองตรัง คิดเพิ่มท่านละ 100 บาท
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
3. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 %
4. กรณีลูกค้าองค์กร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
5. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์เกาะหลาวเหลียง เกาะตะเกียง (เรือใหญ่)

เงื่อนไขการจอง ทัวร์เกาะหลาวเหลียง เกาะตะเกียง (เรือใหญ่)

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ทั้งหมด หลังการรับรองที่นั่งจากพนักงาน ภายใน 7 วัน หลังการติดต่อกลับจากพนักงาน

เงื่อนไขการยกเลิก ทัวร์เกาะหลาวเหลียง เกาะตะเกียง (เรือใหญ่)

1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด