น้อมอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เอคโค่ ครีเอชั่น จำกัด

ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์เกาะรอก (เรือใหญ่)

ดื่มด่ำความงดงาม และบริสุทธิ์ของป่าชายหาด แนวปะการัง และฝูงปลาที่อุทยานแห่งชาติเกาะรอก พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ท่ามกลางผืนทรายขาวละเอียด

ทัวร์เกาะรอก (เรือใหญ่)

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

ระยะเวลา : ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่ : ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่งจากที่พัก : เฉพาะ ไม่รวมรถรับส่ง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม

โปรแกรมทัวร์เกาะรอก (เรือใหญ่)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาะรอก (เรือใหญ่)

  • 08:30 น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือปากเมง
  • 09:00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะรอกนอก-ใน โดยเรือใหญ่ พักผ่อนบนหาดทรายขาว เล่นน้ำทะเลใส ดำน้ำดูปะการัง และสนุกสนานกับฝูงปลาน้อยใหญ่โดยเฉพาะปลาการ์ตูน
  • 12:30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  บนชายหาด หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายเกาะรอกนอก เพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำดูปะการังบริเวณเกาะรอกนอก-ใน ประมาณ 3 จุด
  • 16:00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากเมง
  • 17:30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากเมงโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์เกาะรอก (เรือใหญ่)

ชื่อทัวร์
ทัวร์เกาะรอก (เรือใหญ่)
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ไม่รวมรถรับส่ง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
09:00 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
17:30 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือใหญ่
สถานที่เข้าชม
-
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
พักผ่อนบนชาดหาด และดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling)
ประเภทอาหาร
บุฟเฟ่ต์

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์เกาะรอก (เรือใหญ่)นี้รวม

1. มัคคุเทศก์
2. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหารเที่ยง
4. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
5. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์เกาะรอก (เรือใหญ่)นี้ไม่รวม

1. ค่ารถรับ - ส่ง
• ตัวเมืองตรัง คิดเพิ่มท่านละ 100 บาท
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
3. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 %
4. กรณีลูกค้าองค์กร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
5. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์เกาะรอก (เรือใหญ่)

เงื่อนไขการจอง ทัวร์เกาะรอก (เรือใหญ่)

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ทั้งหมด หลังการรับรองที่นั่งจากพนักงาน ภายใน 7 วัน หลังการติดต่อกลับจากพนักงาน

เงื่อนไขการยกเลิก ทัวร์เกาะรอก (เรือใหญ่)

1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด