ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)

ทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)

ผู้ใหญ่ 950 บาท / เด็ก 790 บาทราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,500 บาท / เด็ก 1,200 บาทประหยัดทันที 36%(ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

รายละเอียดทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)

ทัวร์เกาะไข่ เรือยอร์ช ทัวร์วันเดียวที่นำท่านเดินทางสู่เกาะไข่ เกาะเล็กๆ 3 เกาะกลางท้องทะเลอันดามัน โดยเรือยอร์ชสุดหรู พักผ่อน ถ่ายภาพสวยๆ ระหว่างการเดินทาง พร้อมบริการเครื่องดื่ม ผลไม้ สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำชมแนวปะการัง ฝูงปลานานาชนิด และพักผ่อนบนชายหาดเกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ

เกาะไข่ เป็นเกาะเล็กๆ ประกอบด้วย เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน และเกาะไข่นุ้ย ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพังงา ตั้งอยู่ระหว่างเกาะภูเก็ต เกาะยาว และเกาะพีพี ทำให้เกาะไข่เป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มักจะแวะพักผ่อน หลังจากการเดินทางเที่ยวเกาะพีพี หรืออ่าวพังงา รอบๆ เกาะล้อมรอบไปด้วยหาดทรายสีขาว น้ำทะเลใส รวมถึงแนวปะการังกว้างสุดลูกหูลูกตา เหมาะแก่การพักผ่อน ดำน้ำตื้น

โปรแกรมทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)

โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์เกาะไข่ เรือยอร์ช

  • 08:30 น. รับท่านเดินทางออกจากที่พักโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
  • 09:30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือเจียรวานิชโดยเรือยอร์ชสุดหรู ล่องสู่เกาะไข่
  • 10:15 น. เดินทางถึงเกาะไข่นุ้ย จอดเรือบริเวณใกล้เกาะให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำชมแนวปะการัง และฝูงปลารอบๆ เรือ
  • 12:00 น. บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ พร้อมเครื่องดื่ม
  • 13:00 น. นำท่านเปลี่ยนเรือเล็กขึ้นเกาะไข่ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด หรือท่านสามารถเล่นน้ำทะเลใสรอบๆ เกาะ
  • 15:15 น. เดินทางออกจากเกาะไข่ กลับสู่ท่าเรือ
  • 16:00 น. ถึงท่าเรือ นำท่านส่งที่พักโดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)

ชื่อทัวร์
ทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ทุกช่วงเวลา
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ จังหวัดภูเก็ต เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
09:30 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
16:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือยอร์ช
สถานที่เข้าชม
เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน และเกาะไข่
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์หรูหรา ไฮโซ ฮันนีมูน สุดประทับใจ และทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
พักผ่อนบนชาดหาด และดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling)
ประเภทอาหาร
บุฟเฟ่ต์

ราคาทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)

ราคาทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)

ช่วงเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
ราคาไม่รวมที่พัก
1 ก.ค. 63 - 31 ต.ค. 64
950
790

ลูกค้าทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)

ลูกค้าที่เคยมาท่องเที่ยวไปกับทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)

คุณอัจฉรา ใช้บริการท่องเที่ยวทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)คุณจันสุดาและครอบครัว ใช้บริการท่องเที่ยวทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)คุณรังสินี ใช้บริการท่องเที่ยวทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)นี้รวม

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่งถึงที่พักในเขตจังหวัดภูเก็ต
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ บริการบนเรือ
6. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)นี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)

เงื่อนไขการจองทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)

1. กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากพนักงานของเรา

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกทัวร์เกาะไข่ (เรือยอร์ช)

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้