ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)

ล่องเรือ แบบคลาสสิคไปกับ June Bahtra เรือสำเภา ลำงาม กับบริการระดับ เรือยอร์ท ชมทัศนียภาพของ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และอิ่มอร่อยกับอาหารระหว่างการ ล่องเรือ

June Bahtra (เรือสำเภา)

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

ระยะเวลา : ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่ : ทุกช่วงเวลา
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่งจากที่พัก : เฉพาะ จังหวัดภูเก็ต เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม

โปรแกรมทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)

โปรแกรมท่องเที่ยวเรือสำเภา June Bahtra

  • 8:30 น. รับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ ยอร์ชเฮเว่น มารีน่า
  • 9:00 น. เดินทางถึงท่าเรือ ยอร์ชเฮเว่น มารีน่า ออกเดินทางจากท่าเรือสู่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา แบบส่วนตัว พร้อมกับรับบริการสุดประทับใจจากพนักงานบริการส่วนตัว และอิ่มอร่อยกับอาหารที่จัดมาพิเศษสำหรับท่านเท่านั้น
  • 17:00 น. เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านส่งที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)

ชื่อทัวร์
ทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ทุกช่วงเวลา
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ จังหวัดภูเก็ต เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
-
เวลาเดินทางกลับ
-
ท่องเที่ยวโดย
เรือสำเภา
สถานที่เข้าชม
อ่าวพังงา
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์หรูหรา ไฮโซ และทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
เล่นน้ำ พักผ่อนบนชาดหาด และชมพระอาทิตย์ตก
ประเภทอาหาร
เซทเมนู และบุฟเฟ่ต์

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)นี้รวม

1. กัปตัน ลูกเรือ และพนักงานบริการ
2. รถรับส่งถึงที่พักในจังหวัดภูเก็ต
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหารเที่ยง
5. เครื่องดื่ม น้ำอัดลม ชากาแฟ
6. เสื้อชูชีพ
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)นี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์
5. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

เงื่อนไขทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)

เงื่อนไขการจอง ทัวร์เรือสำเภา June Bahtra

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่ง เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากพนักงานของเรา
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก ทัวร์เรือสำเภา June Bahtra

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้