ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)

ล่องเรือ แบบคลาสสิคไปกับ June Bahtra เรือสำเภา ลำงาม กับบริการระดับ เรือยอร์ท ชมทัศนียภาพของ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และอิ่มอร่อยกับอาหารระหว่างการ ล่องเรือ

June Bahtra (เรือสำเภา)

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

ระยะเวลา : ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่ : ทุกช่วงเวลา
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่งจากที่พัก : เฉพาะ จังหวัดภูเก็ต เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม

โปรแกรมทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)

โปรแกรมท่องเที่ยวเรือสำเภา June Bahtra

  • 8:30 น. รับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ ยอร์ชเฮเว่น มารีน่า
  • 9:00 น. เดินทางถึงท่าเรือ ยอร์ชเฮเว่น มารีน่า ออกเดินทางจากท่าเรือสู่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา แบบส่วนตัว พร้อมกับรับบริการสุดประทับใจจากพนักงานบริการส่วนตัว และอิ่มอร่อยกับอาหารที่จัดมาพิเศษสำหรับท่านเท่านั้น
  • 17:00 น. เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านส่งที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)

ชื่อทัวร์
ทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ทุกช่วงเวลา
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ จังหวัดภูเก็ต เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
09:00 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
17:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือสำเภา
สถานที่เข้าชม
อ่าวพังงา
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์หรูหรา ไฮโซ และทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
เล่นน้ำ พักผ่อนบนชาดหาด และชมพระอาทิตย์ตก
ประเภทอาหาร
เซทเมนู และบุฟเฟ่ต์

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)นี้รวม

1. กัปตัน ลูกเรือ และพนักงานบริการ
2. รถรับส่งถึงที่พักในจังหวัดภูเก็ต
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
6. เสื้อชูชีพ
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)นี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์
5. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

เงื่อนไขทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)

เงื่อนไขการจองทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่ง เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากพนักงานของเรา
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกทัวร์เรือสำเภา June Bahtra (เหมาลำ)

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้