ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคา

ทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคา

ผู้ใหญ่ 1,500 บาท / เด็ก 1,200 บาทราคาปกติ ผู้ใหญ่ 3,600 บาท / เด็ก 2,600 บาทประหยัดทันที 58%(ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

รายละเอียดทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคา

ทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคา เรือสปีดโบ๊ท ทัวร์วันเดียวเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรืออ่าวปอ นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติในอ่าวพังงา ทั้งหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา พันธุไม้ สัตว์ป่านานาพันธุ์ เผิงถ้ำน้อยใหญ่ และลากูนภายในเกาะ สนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือแคนูที่เกาะห้อง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่เขาตะปู และเขาพิงกัน จุดท่องเที่ยวที่โด่งดังมาจากการเป็นโลเคชั่นถ่ายภาพยนต์ เจมส์บอนด์ 007

ทัวร์มีบริการอาหารกลางวันเต็มอิ่มที่เกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ ที่ตั้งรกรากอยู่ที่เกาะปันหยีมากว่าสามร้อยปี หลังอาหารท่านสามารถชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านบนเกาะที่ยังคงอาชีพประมงพื้นบ้าน ผสมผสานกับร้านขายของที่ระลึกที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามา สนามฟุตบอลลอยน้ำ มัสยิด และโรงเรียนประถมที่มีวิวทิวทัศน์ยอดเยี่ยม เพราะตั้งอยู่ริมทะเล
ก่อนกลับ เรือจะนำท่านแวะพักผ่อนบนชายหาดเกาะนาคาใหญ่ เกาะเล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือนัก บนเกาะนาคามีชายหาดที่สวยงาม น้ำทะเลที่สามารถเล่นน้ำได้ รวมถึงชาวบ้านบนเกาะที่เปิดกิจการเครื่องเล่นต่างๆ มาคอยให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

โปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคา

โปรแกรมท่องเที่ยวอ่าวพังงา แคนู เกาะนาคา

  • 07:30 - 08:30 น. รถตู้รับท่านเดินทางออกจากที่พัก สู่ท่าเรืออ่าวปอ
  • 09:00 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวปอ พักดื่มชา กาแฟ และของว่างตามอัธยาศัย
  • 09:30 น. ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวปอ สู่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โดยเรือสปีดโบ๊ท
  • 10:00 น. ชมทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวพังงา หินงอกหินย้อย รอบๆ เกาะพนัก
  • 10:30 น. สนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือแคนู ชมถ้ำน้อยใหญ่ และลากูนภายในเกาะห้อง
  • 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่หมู่บ้านชาวประมง เกาะปันหยี หลังอาหารท่านสามารถเดินชมภายในหมู่บ้าน สนามฟุตบอลลอยน้ำ และเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
  • 13:50 น. แวะเยี่ยมชมเขาตะปู และเขาพิงกัน เกาะหินปูนรูปทรงสะดุดตา แลนด์มาร์คประจำอ่าวพังงา
  • 14:30 น. ผจญภัยในถ้ำไอศครีม ชมหินงอกขนาดใหญ่ที่ส่งประกายวิบวับท่ามกลางแสงไฟ และต้นไม้นานาพันธุ์
  • 15:00 น. พักผ่อน เล่นน้ำตามอัธยาศัยที่เกาะนาคาใหญ่
  • 16:00 น. เดินทางกลับถึงท่าเรืออ่าวปอ รถตู้นำท่านส่งที่พักโดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคา

ชื่อทัวร์
ทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคา
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ทุกช่วงเวลา
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ป่าตอง ตัวเมืองภูเก็ต กะรน และกะตะ เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
09:30 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
16:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือสปีดโบ๊ท และเรือแคนู
สถานที่เข้าชม
เกาะปันหยี เขาตาปู เขาพิงกัน เกาะห้อง และเกาะนาคาใหญ่
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
เกาะพนัก
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
พายแคนู และพักผ่อนบนชาดหาด
ประเภทอาหาร
เซทเมนู

ราคาทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคา

ราคาทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคา

ช่วงเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
ราคาไม่รวมที่พัก
1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 64
1,500
1,200

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคานี้รวม

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน ตัวเมืองภูเก็ต อ่าวปอ นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
6. เสื้อชูชีพ
7. เรือแคนู พร้อมคนพาย
8. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์
5. ค่าธรรมเนียมอุทยาน คนไทย 60 บาท / ชาวต่างชาติ 300 บาท
6. ค่าธรรมเนียมท่าเรืออ่าวปอ 25 บาท

เงื่อนไขทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคา

เงื่อนไขการจองทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคา

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่ง เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากพนักงานของเรา

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกทัวร์อ่าวพังงา แคนู เกาะนาคา

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้