ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์ตกปลา ขนาดใหญ่พิเศษ (Join Tour : Special Giant)

ทัวร์ตกปลา Giant fish จะทำให้การ ตกปลาทะเล ของท่านแตกต่างจากการ ตกปลา ครั้งอื่นๆ เพราะเราจะเลือก ตกปลา ขนาดใหญ่ ด้วยการ trolling ซึ่งใช้กับการ ตกปลา น้ำลึก หรือ ตกปลา ขนาดใหญ่ ทำให้การ ตกปลา ภูเก็ต ของท่าน น่าตื่นเต้นจนลืมไม่ลง

ทัวร์ตกปลา ขนาดใหญ่พิเศษ (Join Tour : Special Giant)

ทัวร์ตกปลา ขนาดใหญ่พิเศษ (Join Tour : Special Giant) ปิดบริการชั่วคราว
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 089 289 9021

ระยะเวลา : ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่ : ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่งจากที่พัก : เฉพาะ กะรน กะตะ และป่าตอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม

โปรแกรมทัวร์ตกปลา ขนาดใหญ่พิเศษ (Join Tour : Special Giant)

โปรแกรมท่องเที่ยวตกปลา ขนาดใหญ่พิเศษ (Join Tour : Special Giant)

  • 7:00 - 7:30 น. รับท่านออกจากที่พัก (เวลานัดรับขึ้นอยู่กับที่พัก)8.00 น. ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
  • 8:30 น. สนุกสนานกับกิจกรรมลากปลา (Trolling)
  • 12:00 - 12:30 น. อิ่มอร่อยกับอาหารบนเรือ
  • 12:30 น. เริ่มกิจกรรมลากปลา (Trolling)
  • 17:30 - 18:00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
  • 18:00 น. นำท่านสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์ตกปลา ขนาดใหญ่พิเศษ (Join Tour : Special Giant)

ชื่อทัวร์
ทัวร์ตกปลา ขนาดใหญ่พิเศษ (Join Tour : Special Giant)
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ กะรน กะตะ และป่าตอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
08:00 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
18:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือใหญ่
สถานที่เข้าชม
-
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
เกาะราชาน้อย และเกาะราชาใหญ่
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
ลากปลา
ประเภทอาหาร
เซทเมนู

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์ตกปลา ขนาดใหญ่พิเศษ (Join Tour : Special Giant)นี้รวม

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ และกะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหารเที่ยง เครื่องดื่ม ผลไม้
5. อุปกรณ์ลากปลา ตกปลาหน้าทราย เหยื่อตกปลา
6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์ตกปลา ขนาดใหญ่พิเศษ (Join Tour : Special Giant)นี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์ตกปลา ขนาดใหญ่พิเศษ (Join Tour : Special Giant)

เงื่อนไขการจอง ทัวร์ตกปลา ขนาดใหญ่พิเศษ (Join Tour : Special Giant)

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่ง เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากพนักงานของเรา

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก ทัวร์ตกปลา ขนาดใหญ่พิเศษ (Join Tour : Special Giant)

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้