ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ฟลายอิ้งหนุมาน

ฟลายอิ้งหนุมาน

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

รายละเอียดฟลายอิ้งหนุมาน

ตื่นเต้น เร้าใจไปกับกิจกรรมผจญภัยที่ ฟลายอิ้งหนุมาน ตั้งอยู่บริเวณเขา น้ำตกกะทู้ ทั้งกิจกรรม โหนสลิง ปีนบันไดลิง ทั้งยังได้ชมวิวทิวทัศน์ในมุมที่ต่างออกไป กิจกรรมผาดโผนทั้งหลาย จะได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ฟลายอิ้งหนุมาน

โปรแกรมฟลายอิ้งหนุมาน

โปรแกรม : ฟลายอิ้งหนุมาน 42 ฐาน Program A (รวมอาหาร) และ Program B (ไม่รวมอาหาร)

รอบ 08.00 น. / 10.00 น. / 13.00 น. และ 15.00 น.
เพลิดเพลินกับกิจกรรม 42 สถานี ดังนี้
• โหนสลิง 16 สถานี (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 2 ชั่วโมง )
• จุดโรยตัว 3 สถานี
• ข้ามสะพานแขวน 3 สถานี
• ขึ้นบันไดเวียน 3 สถานี
• สนุกสนานไปกับรางเลื่อนลอยฟ้า 1 สถานี
• โหนสลิงคู่ 1 สถานี
• กิจกรรมเดินป่า 20 นาที

โปรแกรมฟลายอิ้งหนุมาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดฟลายอิ้งหนุมาน

ชื่อทัวร์
ฟลายอิ้งหนุมาน
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ทุกช่วงเวลา
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ จังหวัดภูเก็ต เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
10:00 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
13:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เดินชม
สถานที่เข้าชม
-
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ธรรมชาติ เดินป่า แคมปิ้ง
กิจกรรม
โรยตัว ผจญภัย และปีนบันไดลิง
ประเภทอาหาร
เซทเมนู

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจฟลายอิ้งหนุมานนี้รวม

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่งถึงที่พักในเขตจังหวัดภูเก็ต นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. เครื่องดื่มต้อนรับ
6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจฟลายอิ้งหนุมานนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขฟลายอิ้งหนุมาน

เงื่อนไขการจองฟลายอิ้งหนุมาน

1. กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากพนักงานของเรา

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกฟลายอิ้งหนุมาน

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้