ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ (เรือมังกร)

ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ (เรือมังกร)

ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ (เรือมังกร)

ผู้ใหญ่ 2,700 บาท / เด็ก 1,700 บาท ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 3,400 บาท / เด็ก 1,900 บาท ประหยัดทันที 20% (ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

ระยะเวลา : ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่ : ทุกช่วงเวลา
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่งจากที่พัก : เฉพาะ กะตะ กะรน ตัวเมืองภูเก็ต และป่าตอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม

โปรแกรมทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ (เรือมังกร)

07:30 – 08.30 น. ออกเดินทางจากที่พัก สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
09.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะราชา โดยเรือมังกร ระหว่างทางมีบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
10.30 – 12:30 น. เดินทางถึงเกาะราชา ท่านสามารถเลือกดำน้ำชมปะการัง หรือพักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย
12.30 น. กลับขึ้นเรือเพื่อล่องสู่เกาะเฮ ระหว่างทางท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
13:30 – 15:30 น. เดินทางถึงเกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัย
16:00 น. เดินทางกลับถึงท่าเรืออ่าวฉลอง นำท่านส่งกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ (เรือมังกร)

ชื่อทัวร์
ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ (เรือมังกร)
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ทุกช่วงเวลา
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ กะตะ กะรน ตัวเมืองภูเก็ต และป่าตอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
09:00 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
16:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือสำราญ
สถานที่เข้าชม
เกาะราชาใหญ่ และเกาะเฮ
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์หรูหรา ไฮโซ และทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
พักผ่อนบนชาดหาด และดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling)
ประเภทอาหาร
บุฟเฟ่ต์

ราคาทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ (เรือมังกร)

ราคาทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ (เรือมังกร)

ช่วงเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
ราคาไม่รวมที่พัก
31 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 61
2,700
1,700

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ (เรือมังกร)นี้รวม

1.รถรับส่งถึงที่พักในเขตหาดป่าตอง กะตะ กะรน และตัวเมืองภูเก็ต นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเรือบริการตามโปรแกรม
3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ ชูชีพ
4. อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมน้ำดื่ม และผลไม้ 
5. เครื่องดื่ม ผลไม้ เบเกอรี่ บริการบนเรือ
6. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
7. ประกันอุบัติเหตุ

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ (เรือมังกร)นี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ (เรือมังกร)

เงื่อนไขการจอง ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ (เรือมังกร)
1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่ง เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากพนักงานของเรา

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ (เรือมังกร)
1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้