ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

เกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน

เกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน

ผู้ใหญ่ 1,100 บาท / เด็ก 900 บาท(ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

รายละเอียดเกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน

เกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน

โปรแกรมเกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน

08:00 น. รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)
09:20 น. เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง โดยเรือสปีดโบ๊ท มุ่งหน้าไปเกาะไม้ท่อน เรือจอดผูกท่าน ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่ได้ขึ้นเกาะไม้ท่อน)
10:30 น. เดินทางออกจากเกาะไม้ท่อน สู่เกาะเฮ นำท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ ดำน้ำ หน้าหาด นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทางน้ำให้เล่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บานาน่าโบ๊ท พาราเซลลิ่ง (ราคานี้ไม่รวมกิจกรรม)
12:00-12:30 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะ ที่จัดต้อนรับทุกท่านในร้านอาหาร บนเกาะราชา
14:00 น. ออกเดินทางจากเกาะเฮ ไปยัง เกาะราชาใหญ่ เพื่อไปดำน้ำ ดูปะการัง “อ่าวปะตก” หรือ "อ่าวค่อนแข" (การดำน้ำแต่ละวันจะขึ้นอยู่สภาพอากาศ) เพื่อชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของหาดทรายขาวละเอียด พักผ่อนตามอัธยาศัย
15:00 น. เดินทางออกจากเกาะราชาใหญ่ มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
16:30 น. ถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักพร้อมความประทับใจ

โปรแกรมเกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดเกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน

ชื่อทัวร์
เกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ทุกช่วงเวลา
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ป่าตอง ตัวเมืองภูเก็ต กะรน และกะตะ เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
09:20 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
-
ท่องเที่ยวโดย
เรือสปีดโบ๊ท
สถานที่เข้าชม
เกาะราชาใหญ่ และเกาะเฮ
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
เกาะไม้ท่อน
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
พักผ่อนบนชาดหาด และดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling)
ประเภทอาหาร
บุฟเฟ่ต์

ราคาเกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน

ราคาเกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน

ช่วงเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
ราคาไม่รวมที่พัก
1 พ.ย. 64 - 30 พ.ย. 65
1,100
900

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจเกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อนนี้รวม

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
6. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจเกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อนนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขเกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน

เงื่อนไขการจองทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน
1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่ง เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากพนักงานของเรา

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน
1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้