ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์เกาะรอก (ค้างคืนบนเกาะ)

ทัวร์เกาะรอก (ค้างคืนบนเกาะ)

ทัวร์เกาะรอก (ค้างคืนบนเกาะ)

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ที่พัก : ไม่รวมที่พัก
เดินทางตั้งแต่ : ทุกช่วงเวลา
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : 15 ต.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 61
รถรับ-ส่งจากที่พัก : เฉพาะ ตัวเมืองภูเก็ต ป่าตอง กะรน และกะตะ เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม

*ชาวต่างชาติคิดเพิ่มท่านละ 300 บาท

โปรแกรมทัวร์เกาะรอก (ค้างคืนบนเกาะ)

วันแรก
06.00 – 07.00 น. เดินทางออกจากที่พัก สู่ท่าเรือ Visit Panwa
07.30-08.00 น. เช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำและผ้าเช็ดตัว
08.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ Visit Panwa ภูเก็ต เพื่อเดินทางสู่เกาะรอก โดยเรือเร็ว
09.50 น. เดินทางถึงเกาะห้า เรือจะนำท่านแวะดำน้ำชมปะการัง ณ ใจกลางเกาะห้า
11.30 น. ถึงอ่าวม่านไทร เกาะรอกนอก ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เล่นน้ำ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับน้ำทะใสสีฟ้าใส
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มหลากหลายชนิดและอาหารว่าง
13:00 น. มัคคุเทศก์ประจำเกาะนำท่านเช็คอินเข้าที่พักบนเกาะรอกนอก หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางดำน้ำชมปะการัง ณ อ่าวปากร่อง โดยเรือหางยาว
16.30 น. กลับขึ้นเกาะรอกนอก นำท่านผจญภัยขึ้นจุดชมวิวด้านหลังเกาะรอกนอก ศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทาง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ทางอุทยานจัดเตรียมไว้ให้
09:00 น. เดินทางโดยเรือหางยาว เพื่อดำน้ำชมปะการังและฝูงปลามากมาย ณอ่าวแหลมสน
10.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ หาดม่านไทร
11.30 น. เก็บสัมภาระและเช็คเอาท์ออกจากที่พัก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เรือเร็วนำทุกท่านดำน้ำชมปะการังณ อ่าวหลักเขตสยาม และ อ่าวม่านไทร ท่านที่ไม่ต้องการดำน้ำสามารถเลือกอิสระบนชายหาดอ่าวม่านไทร เกาะรอกนอก ตามอัธยาศัย
15.00 น. ท่านที่เลือกไม่ไปดำน้ำหาดม่านไทร ออกเดินทางจากเกาะรอกนอกโดยเรือหางยาว เพื่อไปขึ้นเรือสปีดโบ้ท
15.30 น. เดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต
17.00 น. ถึงท่าเรือ Visit Panwa และนำท่านกลับสู่ที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์เกาะรอก (ค้างคืนบนเกาะ)

ชื่อทัวร์
ทัวร์เกาะรอก (ค้างคืนบนเกาะ)
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ที่พัก
ไม่รวมที่พัก
เดินทางตั้งแต่
ทุกช่วงเวลา
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
15 ต.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 61
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ตัวเมืองภูเก็ต ป่าตอง กะรน และกะตะ เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
4 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
08:30 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
17:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือสปีดโบ๊ท และเรือหางยาว
สถานที่เข้าชม
เกาะรอก
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง และทัวร์ธรรมชาติ เดินป่า แคมปิ้ง
กิจกรรม
เล่นน้ำ พักผ่อนบนชาดหาด ดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling) ชมพระอาทิตย์ตก และชมจุดชมวิว
ประเภทอาหาร
เซทเมนู และบุฟเฟ่ต์

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์เกาะรอก (ค้างคืนบนเกาะ)นี้รวม

1. ค่าเรือเร็วไป - กลับ
2. ค่าเรือขนถ่าย
3. ค่าเรือเที่ยวระหว่างเกาะ
4. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
5. อาหาร 4 มื้อ
6. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
7. ผลไม้ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
8. มัคคุเทศก์
9. ประกันภัยนักท่องเที่ยว
10. รถรับส่งจากที่พัก ภายในตัวเมืองภูเก็ต หาดกะตะ หาดกะรน หาดป่าตอง นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์เกาะรอก (ค้างคืนบนเกาะ)นี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์เกาะรอก (ค้างคืนบนเกาะ)

เงื่อนไขการจอง ทัวร์เกาะรอก ค้างคืนบนเกาะ
1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่ง เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากพนักงานของเรา
เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก ทัวร์เกาะรอก ค้างคืนบนเกาะ
1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้