ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

คณะอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 84 ท่าน ที่เลือกใช้บริการทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ทัศนศึกษารอบเมืองภูเก็ต ชมพิพิธภัณฑ์ สวนนกภูเก็ต ที่พักระดับ 4 ดาว โรงแรม อิสติน ยามา กะตะ และบริการจากมัคคุเทศก์อาชีพ