ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ภาพความประทับใจจากคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 138 ท่าน เลือกใช้บริการทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน พร้อมที่พัก อาหาร รถรับส่งเพื่อศึกษาดูงานในจังหวัดภูเก็ต และนำชมความสวยงามรอบเมืองภูเก็ต และกิจกรรมงานเลี้ยงอำลำแก่เจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562