ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

โปรโมชั่นทัวร์ 3 วัน 2 คืน “ล่องเรือยอร์ช กอดอันดามัน”

โปรแกรมทัวร์ไทยช่วยไทย เที่ยวภูเก็ตระดับ V.I.P ในราคาที่จับต้องได้

ทัวร์ 3 วัน 2 คืน โปรแกรมทัวร์ที่คุ้มที่สุดในปี 2563
ทัวร์เรือยอร์ช เกาะราชา เกาะเฮ + ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต

พร้อมโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว + รถรับส่งจากที่พัก-สนามบิน + อาหารรวม 3 มื้อ

เริ่มต้นเพียง
ผู้ใหญ่ 3,550 บาท / เด็ก 2,400 บาท

(จากราคาปกติ ผู้ใหญ่ 5,900 บาท / เด็ก 3,800 บาท)

เริ่มจองตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 | เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
จองหรือติดต่อสอบถาม 089 289 9021 (บุ้งค่ะ)

โปรโมชั่นทัวร์ 3 วัน 2 คืน ล่องเรือยอร์ช กอดอันดามัน

ราคาโปรโมชั่นทัวร์

โรงแรม
ดาว
ผู้ใหญ่
เด็ก
แอชลี ฮับ (ป่าตอง)
 
3,550
2,400
วาปา โฮเต็ล (ตัวเมืองภูเก็ต)
 
4,000
2,700
เดอะ เนเชอร์ ภูเก็ต (ป่าตอง)
 
4,650
2,900

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน

 • วันแรก : พักผ่อนตามอัธยาศัย
  พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ออกเดินทางจากสนามบิน โดยรถยนต์ส่วนตัว
   • เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันที่ 2 : ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ แหลมพรหมเทพ (เรือยอร์ช)
  07:00 - 08:00 น. : รับท่านเดินทางออกจากที่พัก โดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ท่าเรือฉลอง
  08:30 - 09:00 น. : นำท่านออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลอง สู่เกาะเฮโดยเรือยอร์ช สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำชมปะการัง พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด
  11:30 น. : ออกเดินทางจากเกาะเฮ ล่องเรือสู่เกาะราชาใหญ่ ระหว่างทางรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
  12:30 น. : เดินทางถึงเกาะราชาใหญ่ ดำน้ำชมปะการัง พักผ่อนบนชายหาด
  15:30 น. : ออกเดินทางจากเกาะราชาใหญ่ พร้อมตกปลาบนเรือ ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพระหว่างทางกลับ
  18:00 น. : กลับถึงท่าเรือ นำท่านส่งที่พักโดยสวัสดิภาพ
 • วันที่ 3 : ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต 6 ชั่วโมง + ส่งท่านถึงสนามบินภูเก็ต
  (บริการซิตี้ทัวร์ภูเก็ตของเรา ไม่มีบวกเพิ่ม เราบริการพร้อมน้ำมัน และคนขับมีที่ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ)
  ทัวร์ชมเมืองภูเก็ตส่วนตัว 6 ชั่วโมง
   • นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง
   • ถ่ายภาพ ณ แหลมพรหมเทพ
   • จุดชมวิวสามอ่าว
   • เมืองเก่าภูเก็ต
   • ส่งสนามบินภูเก็ตโดยสวัสดิภาพ
  ลูกค้าสามารถออกแบบได้เองว่าต้องการเที่ยวสถานที่ใดบ้างในจังหวัดภูเก็ต และสามารถปรึกษาคนขับรถของทางบริษัทเราได้

โปรโมชั่นนี้รวม

1. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
2. ประกันภัยนักท่องเที่ยว
3. โรงแรมที่พักจำนวน 2 คืน
4. อาหารรวม 3 มื้อ
5. รถรับ - ส่ง ตามที่ระบุ
6. เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ตกปลา และหน้ากาก snorkeling
7. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
8. พนักงานขับรถ
9. น้ำมันสำหรับเดินทางภายในจังหวัดภูเก็ต

โปรโมชั่นนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์ และกาล่าดินเนอร์ ช่วงปีใหม่
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ข้อกำหนด / หมายเหตุ

• เช็คอินเข้าโรงแรม 14:00 น. เป็นต้นไป
• โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
• สงวนสิทธิ์ผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
• กรณีพักคนเดียว มีค่าบริการเพิ่มเติม
• สำหรับราคาเด็กนั้น เป็นราคารวมอาหารเช้า พักในห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่

เงื่อนไขการจอง

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่ง เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากพนักงานของเรา
2. ชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่เดินทางมาถึง เต็มจำนวนคงค้างทั้งหมด

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้