ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

โปรโมชั่นทัวร์ 3 วัน 2 คืน หมู่เกาะสิมิลัน / เกาะตาชัย / หมู่เกาะสุรินทร์ / เกาะรอก 2559

แพคเกจทัวร์ราคาพิเศษ กับโปรโมชั่นที่ท่านสามารถเลือกเที่ยวได้ตามใจ ในราคาเดียว
โปรโมชั่น 3 วัน 2 คืน คุณสามารถเลือกเที่ยว
หมู่เกาะสิมิลัน / เกาะตาชัย / หมู่เกาะสุรินทร์ / เกาะรอก
พร้อมที่พักมาตรฐาน รถรับส่งจากที่พัก-สนามบิน
และอาหารจำนวน 4 มื้อ

เริ่มจองตั้งแต่ วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2559
เดินทางตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 - 15 พฤษภาคม 2559
จองหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 089 289 9021 (บุ้งค่ะ)

โปรโมชั่นทัวร์ 3 วัน 2 คืน หมู่เกาะสิมิลัน / เกาะตาชัย / หมู่เกาะสุรินทร์ / เกาะรอก 2559

ราคาโปรโมชั่นทัวร์

โรงแรม
ดาว
ผู้ใหญ่
เด็ก
ไอบิส กะตะ
» วันที่ 01 - 30 เมษายน 2559 ห้องพักเต็มแล้วค่ะ [updated: 03/04/2559]
 
4,800
3,500
ไอบิส ป่าตอง
» วันที่ 08-09, 12, 15-16, 23, 30 เมษายน 2559 ห้องพักเต็มแล้วค่ะ [updated: 03/04/2559]
 
5,000
3,800
อีสติน อีซี่ ป่าตอง
 
5,000
3,800
อ้นหยา ภูเก็ต
 
5,000
-
ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
» วันที่ 10 - 14 เมษายน 2559 ห้องพักเต็มแล้วค่ะ [updated: 31/03/2559]
 
5,100
2,800
ชูการ์ มารีน่า อาร์ต
» วันที่ 12 - 16 เมษายน 2559 ห้องพักเต็มแล้วค่ะ [updated: 31/03/2559]
 
5,500
3,200
สลีพ วิธ มี ดีไซน์ โฮเทล
» วันที่ 12 - 13 เมษายน 2559 ห้องพักเต็มแล้วค่ะ [updated: 31/03/2559]
 
5,800
3,800

โปรแกรมทัวร์

  • วันแรก : พักผ่อนตามอัธยาศัย
    พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ออกเดินทางจากสนามบิน โดยรถยนต์ส่วนตัว
    • เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
  • วันที่สอง : เลือกแพคเกจทัวร์ตามใจ เพียงแพคเกจเดียว ระหว่างเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน เที่ยวเกาะตาชัย เที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ หรือ เที่ยวเกาะรอก เกาะใดเกาะหนึ่ง
  • วันที่สาม
    รับประทานอาหารเช้า เช็คเอาท์จากที่พัก เดินทางสู่สนามบินภูเก็ตโดยสวัสดิภาพ

โปรโมชั่นนี้รวม

1. พักห้องละ 2 ท่าน ในกรณีต้องการพักเดียว มีค่าบริการเพิ่มเติม
2. รถรับส่งตลอดการเดินทาง
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 4 มื้อ (อาหารจำนวน 3 มื้อ ในกรณีเลือกแพคเกจเกาะรอก)
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว
7. แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสิมิลัน / เกาะตาชัย / หมู่เกาะสุรินทร์ / เกาะรอก ทัวร์ใดทัวร์หนึ่งเท่านั้น

โปรโมชั่นนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. กรณีลูกค้าองค์กร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อกำหนด

• สงวนสิทธิ์ผู้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
• ในกรณีพักคนเดียว มีค่าบริการเพิ่มเติม
• ชาวต่างชาติคิดเพิ่มท่านละ 300 บาท
• เช็คอินเข้าที่พักได้ในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
• เช็คเอาท์จากที่พักได้ในเวลา 12.00 น.