ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

นำท่านชื่นชม และศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของไทย ชมสระมรกต ใจกลางป่าดิบชื้น ทำสปาธรรมชาติที่น้ำตกร้อน และกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม ศาลาหลวงปู่ทวด ณ วัดถ้ำเสือ

ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

ผู้ใหญ่ 850 บาท / เด็ก 400 บาท(ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

ระยะเวลา : ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่ : 1 ก.ค. 58 ถึง 31 ต.ค. 61 (สำหรับราคานี้เท่านั้น)
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่งจากที่พัก : เฉพาะ หาดคลองม่วง หาดทับแขก อ่าวนาง และตัวเมืองกระบี่ เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม

**ราคาสำหรับลูกค้าคนไทย**

โปรแกรมทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

โปรแกรมท่องเที่ยวสระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

  • 08:30 - 08:45 น. รับประทานอาหารเช้า เดินทางออกจากที่พัก
  • 09:00 น. เดินทางสู่ อ.คลองท่อม โดยรถปรับอากาศ (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
  • 10:00 น. นำท่านสู่ น้ำตกร้อน สปาธรรมชาติ อุณหภูมิประมาณ 42 องศา ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ
  • 11:30 น. ชมการสาธิตการกรีดยางพารา
  • 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก
  • 12:30 น. นำท่านเดินศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของไทย ชมสระมรกต ใจกลางป่า พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
  • 14:30 น. เดินทางถึง วัดถ้ำเสือ ชมต้นไม้พันปี ในหุบเขาคีรีวงศ์ และกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม ศาลาหลวงปู่ทวด
  • 16:00 น. ส่งถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

ชื่อทัวร์
ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
1 ก.ค. 58 ถึง 31 ต.ค. 61 (สำหรับราคานี้เท่านั้น)
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ หาดคลองม่วง หาดทับแขก อ่าวนาง และตัวเมืองกระบี่ เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
08:30 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
16:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เดินชม และรถตู้
สถานที่เข้าชม
สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ เขานอจู้จี้ หุบเขาคีรีวงศ์ และศาลาหลวงปู่ทวด
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ธรรมชาติ เดินป่า แคมปิ้ง
กิจกรรม
เล่นน้ำ และผจญภัย
ประเภทอาหาร
อาหารกล่อง (ปิคนิก)

ราคาทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

ราคาทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

ช่วงเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
ราคาไม่รวมที่พัก
1 ก.ค. 58 ถึง 31 ต.ค. 61
850
400

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือนี้รวม

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่งถึงที่พักในเขตหาดคลองม่วง หาดทับแขก อ่าวนาง และตัวเมืองกระบี่ นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหารเที่ยง
5. ประกันภัยนักท่องเที่ยว
6. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

เงื่อนไขการจอง ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่ง เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากพนักงานของเรา

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้

Tags