ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

ผู้ใหญ่ 850 บาท / เด็ก 400 บาท(ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

ระยะเวลา : ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่ : 1 ก.ค. 58 ถึง 31 ต.ค. 63 (สำหรับราคานี้เท่านั้น)
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่งจากที่พัก : เฉพาะ หาดคลองม่วง หาดทับแขก อ่าวนาง และตัวเมืองกระบี่ เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม

**ราคาสำหรับลูกค้าคนไทย**

รายละเอียดทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

นำท่านชื่นชม และศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของไทย ชมสระมรกต ใจกลางป่าดิบชื้น ทำสปาธรรมชาติที่น้ำตกร้อน และกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม ศาลาหลวงปู่ทวด ณ วัดถ้ำเสือ

โปรแกรมทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

โปรแกรมท่องเที่ยวสระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

  • 08:30 - 08:45 น. รับประทานอาหารเช้า เดินทางออกจากที่พัก
  • 09:00 น. เดินทางสู่ อ.คลองท่อม โดยรถปรับอากาศ (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
  • 10:00 น. นำท่านสู่ น้ำตกร้อน สปาธรรมชาติ อุณหภูมิประมาณ 42 องศา ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ
  • 11:30 น. ชมการสาธิตการกรีดยางพารา
  • 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก
  • 12:30 น. นำท่านเดินศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของไทย ชมสระมรกต ใจกลางป่า พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
  • 14:30 น. เดินทางถึง วัดถ้ำเสือ ชมต้นไม้พันปี ในหุบเขาคีรีวงศ์ และกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม ศาลาหลวงปู่ทวด
  • 16:00 น. ส่งถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

ชื่อทัวร์
ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
1 ก.ค. 58 ถึง 31 ต.ค. 63 (สำหรับราคานี้เท่านั้น)
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ หาดคลองม่วง หาดทับแขก อ่าวนาง และตัวเมืองกระบี่ เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
08:30 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
16:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เดินชม และรถตู้
สถานที่เข้าชม
สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ เขานอจู้จี้ หุบเขาคีรีวงศ์ และศาลาหลวงปู่ทวด
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ธรรมชาติ เดินป่า แคมปิ้ง
กิจกรรม
เล่นน้ำ และผจญภัย
ประเภทอาหาร
อาหารกล่อง (ปิคนิก)

ราคาทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

ราคาทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

ช่วงเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
ราคาไม่รวมที่พัก
1 ก.ค. 58 - 31 ต.ค. 63
850
400

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือนี้รวม

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่งถึงที่พักในเขตหาดคลองม่วง หาดทับแขก อ่าวนาง และตัวเมืองกระบี่ นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหารเที่ยง
5. ประกันภัยนักท่องเที่ยว
6. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

เงื่อนไขการจอง ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่ง เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากพนักงานของเรา

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้

Tags