ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์เกาะห้อง ล่องทะเลใน

ทัวร์เกาะห้อง ล่องทะเลใน

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

รายละเอียดทัวร์เกาะห้อง ล่องทะเลใน

สูดหายใจให้เต็มปอดไปกับธรรมชาติที่ถูกซ่อนเร้นภายในภูเขาหินปูนสูงตระหง่าน ป่าชายเลนสมบูรณ์ ทะเลใน และชายหาดเกาะห้อง เกาะลาดิ่ง เกาะผักเบี้ย พร้อมนำท่านสนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือคายัค

โปรแกรมทัวร์เกาะห้อง ล่องทะเลใน

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาะห้อง ล่องทะเลใน

  • 08:30 - 08:45 น. รับประทานอาหารเช้า เดินทางออกจากที่พัก
  • 09:00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือสปีดโบ๊ท (เดินทางประมาณ 20 นาที)
  • 09:30 น. เดินทางถึง เกาะห้อง นำท่านชมทะเลใน
  • 10:30 น. นำท่านสู่ เกาะผักเบี้ย - เกาะไร่ เกาะที่มีความเงียบสงบ พักผ่อนตามอัธยาศัย
  • 11:00 น. นำท่านสู่ เกาะลาดิง เกาะเล็กๆ ที่ถูกซ่อนไว้โดยป่าเกาะ ดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนตามอัธยาศัย
  • 12:00 น. ถึง เกาะห้อง เกาะที่ได้รับรางวัลขายหาดระดับ 5 ดาว จาก ททท. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก พักผ่อนตามอัธยาศัย
  • 15:00 น. เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมทัวร์เกาะห้อง ล่องทะเลใน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์เกาะห้อง ล่องทะเลใน

ชื่อทัวร์
ทัวร์เกาะห้อง ล่องทะเลใน
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ หาดทับแขก หาดคลองม่วง อ่าวนาง และตัวเมืองกระบี่ เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
08:30 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
15:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือสปีดโบ๊ท
สถานที่เข้าชม
เกาะห้อง (กระบี่) เกาะผักเบี้ย เกาะไร่ และเกาะลาดิง
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
พักผ่อนบนชาดหาด และดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling)
ประเภทอาหาร
อาหารกล่อง (ปิคนิก)

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์เกาะห้อง ล่องทะเลในนี้รวม

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่งถึงที่พักในเขตหาดคลองม่วง หาดทับแขก อ่าวนาง และตัวเมืองกระบี่ นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหารเที่ยง
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว
7. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์เกาะห้อง ล่องทะเลในนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์เกาะห้อง ล่องทะเลใน

เงื่อนไขการจอง ทัวร์เกาะห้อง ล่องทะเลใน

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่ง เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากพนักงานของเรา

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก ทัวร์เกาะห้อง ล่องทะเลใน

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้