ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

โชว์โลมา ภูเก็ต

โชว์โลมา ภูเก็ต

ผู้ใหญ่ 400 บาท / เด็ก 300 บาทราคาปกติ ผู้ใหญ่ 400 บาท / เด็ก 300 บาทประหยัดทันที 0%(ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

*ราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

รายละเอียดโชว์โลมา ภูเก็ต

Dolphin Bay Phuket เป็นการแสดงโชว์โลมา และแมวน้ำ หนึ่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต จะนำท่านสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแสดงความน่ารัก แสนรู้ของเหล่าโลมา พร้อมการแสดงความสามารถกายกรรม ผาดโผน ทักษะ และกลเม็ดต่างๆ อันน่าชื่นชม รวมถึงความสามารถในการคาบพู่กันสร้างสรรค์งานศิลปะ

เมื่อการแสดงเสร็จสิ้นลง ท่านยังสามารถเลือกถ่ายรูปกับโลมา ว่ายน้ำ หรือดำน้ำลึกกับโลมาได้ตามอัธยาศัย (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

โปรแกรมโชว์โลมา ภูเก็ต

รอบการแสดงโชว์

11.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น.

ชมการแสดงความน่ารักแสนรู้ของเหล่าโลมา และแมวน้ำ ที่จะมาแสดงทักษะในการเรียนรู้ ความสามารถ ในการกระโดด ผาดโผน แม้แต่การคาบพู่กันเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ

โปรแกรมโชว์โลมา ภูเก็ต อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดโชว์โลมา ภูเก็ต

ชื่อทัวร์
โชว์โลมา ภูเก็ต
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ทุกช่วงเวลา
วันเปิดบริการ
ทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ไม่รวมรถรับส่ง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
-
ท่องเที่ยวโดย
รถโดยสารส่วนบุคคล
สถานที่เข้าชม
-
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ชมเมือง ตามรอยวัฒนธรรม
กิจกรรม
ชมการแสดง
ประเภทอาหาร
-

ราคาโชว์โลมา ภูเก็ต

ราคาโชว์โลมา ภูเก็ต

ช่วงเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
ราคาไม่รวมที่พัก
1 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67
400
300

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจโชว์โลมา ภูเก็ตนี้รวม

1. ค่าเข้าชมการแสดง
หมายเหตุ : ราคาสำหรับคนไทย (ต่างชาติเพิ่มท่านละ 400 บาท)
- ที่นั่งธรรมดา (แถว E, F, G) ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 400 บาท เด็กท่านละ 300 บาท
- ที่นั่งดีลักษ์ (แถว C, D) ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 500 บาท เด็กท่านละ 400 บาท
- ที่นั่ง VIP (แถว B) ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 700 บาท เด็กท่านละ 500 บาท
- ที่นั่ง VVIP (แถว A) ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 800 บาท เด็กท่านละ 600 บาท ระหว่างการแสดงอาจเปียกได้

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจโชว์โลมา ภูเก็ตนี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย
2. รถรับ - ส่ง จากที่พัก
3. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

เงื่อนไขโชว์โลมา ภูเก็ต

เงื่อนไขการจอง โชว์โลมา ภูเก็ต
1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่ง เพื่อยืนยันการจอง ภายในวันที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากพนักงานของเรา

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก โชว์โลมา ภูเก็ต
1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้