ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์หัวใจมรกต 2 วัน 1 คืน

ทัวร์หัวใจมรกต 2 วัน 1 คืน

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

**สงวนสิทธิ์ผู้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / ลูกค้าต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนก่อนเดินทาง 3 วันทำการ เพื่อทำเอกสารผ่านแดน / ชาวต่างชาติ คิดเพิ่มท่านละ 1,200 บาท**

รายละเอียดทัวร์หัวใจมรกต 2 วัน 1 คืน

สัมผัสความงดงามของทะเลอันดามันเหนือ หมู่เกาะที่สวยงาม หาดทรายขาว ปะการัง และฝูงปลามากมาย ในทะเลพม่า (เมียนมาร์) พร้อมห้องพักมาตรฐานระดับ 4 ดาว รถรับส่ง และอาหารเช้า

โปรแกรมทัวร์หัวใจมรกต 2 วัน 1 คืน

วันแรก : รับเข้าโรงแรม

ออกเดินทางจากสนามบินระนอง เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมทินิดี ระนอง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : ทัวร์หัวใจมรกต

  • 07:00 - 07:30 น. รับประทานอาหารเช้า เดินทางออกจากที่พัก
  • 07:30 น. พร้อมกันที่ท่าเรือส่วนตัว จังหวัดระนอง ยื่นเอกสารตรวจคนเข้าเมืองจากฝั่งระนอง
  • 08:30 น. เดินทางออกสู่ เกาะสน โดยเรือสปีดโบ๊ท เพื่อทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งประเทศพม่า
  • 10:00 น. เดินทางถึงเกาะค๊อกคอม (หัวใจมรกต) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที สัมผัสประสบการณ์ดำน้ำชมแนวปะการัง สวยกัลปังหา และฝูงลูกปลานับร้อย นับพัน ริมเพิงหินผาใต้น้ำ หลังจากนั้นสนุกสนานกับการว่ายน้ำ และชมปะการังในทะเลใน ใจกลางหัวใจมรกต
  • 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิก ท่ามกลางบรรยากาศป่าชายหาดอันอุดมสมบูรณ์ และพื้นทรายแสนนุ่มละเอียด ที่เกาะ Dunkin
  • 13:30 น. เดินทางออกไปดำน้ำที่เกาะย่านเชือก (Zedetkyikgun) หนึ่งในแนวปะการังที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งทะเลพม่า
  • 15:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ เกาะสน
  • 16:00 น. เดินทางถึง เกาะสน ล้างตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
  • 17:00 น. รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • 18:50 น. ออกเดินทางจากเกาะสนกลับสู่ท่าเรือจังหวัดระนอง ส่งท่านถึงสถานีขนส่งจังหวัดระนองโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

• การเดินทางจากจังหวัดระนอง - กรุงเทพฯ สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ มิตรทัวร์ สมบัติทัวร์ หรือโชคอนันท์ทัวร์ เที่ยวรถ 20.50 น.

โปรแกรมทัวร์หัวใจมรกต 2 วัน 1 คืน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์หัวใจมรกต 2 วัน 1 คืน

ชื่อทัวร์
ทัวร์หัวใจมรกต 2 วัน 1 คืน
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ที่พัก
ไม่รวมที่พัก
เดินทางตั้งแต่
ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
1 ต.ค. 58 ถึง 31 พ.ค. 60
รถรับ-ส่ง สนามบิน
รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ตัวเมืองระนอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
3 มื้อ
ท่องเที่ยวโดย
เรือสปีดโบ๊ท
สถานที่เข้าชม
เกาะหัวใจมรกต เกาะย่านเชือก เกาะตาฟุ๊ก และเกาะสน
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
พักผ่อนบนชาดหาด และดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling)
ประเภทอาหาร
บุฟเฟ่ต์ และอาหารกล่อง (ปิคนิก)

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์หัวใจมรกต 2 วัน 1 คืนนี้รวม

1. ค่าผ่านแดน ค่าอุทยาน และค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะพม่า
2. เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)
3. อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน
4. อาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์
5. ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
6. ประกันภัยอุบัติเหตุ
7. รถรับส่งไปยังโปรแกรมทัวร์ตามที่ระบุ

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์หัวใจมรกต 2 วัน 1 คืนนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์หัวใจมรกต 2 วัน 1 คืน

เงื่อนไขการจอง ทัวร์หัวใจมรกต 2 วัน 1 คืน

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันการจอง และชำระค่าบริการส่วนที่เหลือภายใน 10 วันทำการ ก่อนเดินทาง
2. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำเอกสารผ่านแดนอย่างน้อย 7 วันทำการ

เงื่อนไขการยกเลิก ทัวร์หัวใจมรกต 2 วัน 1 คืน

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้