ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์เกาะนาวโอพี

ทัวร์เกาะนาวโอพี

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

รายละเอียดทัวร์เกาะนาวโอพี

ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกไม้ใต้ทะเล แห่งเมียนมาร์ แนวปะการัง ฝูงปลาน้อยใหญ่ น้ำทะเลใส และชายหาดขาว ของเกาะนาวโอพี เกาะเปิดใหม่ ที่นักท่องเที่ยวที่มีหัวใจรักการผจญภัย และสายน้ำ ห้ามพลาด

โปรแกรมทัวร์เกาะนาวโอพี

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาะนาวโอพี

  • 08:00 น. พร้อมกันที่ท่าเรือส่วนตัวจังหวัดระนอง ยื่นเอกสารเพื่อผ่านแดนไปยังประเทศเมียนมาร์ ออกเดินทางสู่เกาะนาวโอพี
  • 08:45 น. ออกเดินทางสู่เกาะสอง วิคตอเรีย พอยท์ เพื่อผ่านวิธีการผ่านแดน จากนั้นเดินทางสู่เกาะนาวโอพี
  • 10:45 น. เดินทางถึงเกาะนาวโอพี นำท่านชมน้ำทะเลสองสี ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ดำน้ำชมทุ่งดอกไม้ทะเล
  • 12:00 น. บริการอาหารกลางวันบริการท่านแบบบุฟเฟ่ต์ ณ เทอเรส ริมชายหาด หลังอิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัย
  • 14:00 น. นำท่านออกเดินทางสู่อ่าวคุณนาย แวะดำน้ำชมปะการังหน้าอ่าว
  • 16:30 น. เดินทางถึงท่าเรือเกาะสอง ผ่านขั้นตอนการผ่านแดนออกจากประเทศพม่า จากนั้นเดินทางกลับท่าเรือ จังหวัดระนอง รถตู้พร้อมนำท่านกลับที่พัก
โปรแกรมทัวร์เกาะนาวโอพี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์เกาะนาวโอพี

ชื่อทัวร์
ทัวร์เกาะนาวโอพี
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ
วันศุกร์, วันเสาร์ และวันอาทิตย์
ช่วงเวลาเปิดบริการ
15 ต.ค. 61 ถึง 20 พ.ค. 62
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ตัวเมืองระนอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
08:00 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
17:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือสปีดโบ๊ท
สถานที่เข้าชม
เกาะนาวโอพี
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
พักผ่อนบนชาดหาด และดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling)
ประเภทอาหาร
บุฟเฟ่ต์

ลูกค้าทัวร์เกาะนาวโอพี

ลูกค้าที่เคยมาท่องเที่ยวไปกับทัวร์เกาะนาวโอพี

Trust International Paper Corporation (TIPCO) ใช้บริการท่องเที่ยวทัวร์เกาะนาวโอพีคุณชญาณ์นันท์และเพื่อน ใช้บริการท่องเที่ยวทัวร์เกาะนาวโอพี

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์เกาะนาวโอพีนี้รวม

1. ค่าผ่านแดน ค่าอุทยาน และค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะพม่า
2. เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)
3. อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน
4. ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
5. ประกันภัยอุบัติเหตุ
6. รถรับส่งจากที่พักตัวเมืองระนอง

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์เกาะนาวโอพีนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์
5. ค่าธรรมเนียม Re-entry สำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขทัวร์เกาะนาวโอพี

เงื่อนไขการจอง ทัวร์เกาะนาวโอพี

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันการจอง และชำระค่าบริการส่วนที่เหลือภายใน 10 วันทำการ ก่อนเดินทาง
2. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำเอกสารผ่านแดนอย่างน้อย 7 วันทำการ

เงื่อนไขการยกเลิก ทัวร์เกาะนาวโอพี

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้