ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

ทัวร์เกาะมุก

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

รายละเอียดทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

ทัวร์เกาะมุก

โปรแกรมทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

  • 07:30 น. เดินทางออกจากที่พัก (ตัวเมืองระนอง) ออกเดินทางสู่ท่าเรือแกรนด์ อันดามัน
  • 08.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือเช็คอินผ่านขั้นตอนการทำเอกสารผ่านแดนออก
  • 09.00 น. เดินทางจากท่าเรือ โดยเรือสปีดโบ๊ท สู่ท่าเรือเกาะสอง ผ่านขันตอนการผ่านแดนเข้า
  • 11.00 น. นำท่านถึง เกาะช้างเผือก (Cock Burn island) ประกอบด้วยหมู่เกาะ 5 เกาะ และทะเลแหวก เหมาะกับการถ่ายภาพ เล่นน้ำ และขึ้นจุดชมวิว
  • 11.45 น. เดินทางถึง อ่าวเรนเดียร์ (Reindeer Bay) แวะดำน้ำชมผืนปะการังเขากวางอันอุดมสมบูรณ์ และปลาการ์ตูนหลากหลายสายพันธุ์
  • 12.45 น. อิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่ม บนเกาะมุก (Pearl Island) หลังอาหาร ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หรือเล่นน้ำทะเลใสบนชายหาดส่วนตัว
  • 14.00 น. ออกเดินทางต่อเพื่อไปดำนํ้าชมความงามของ ปะการังนํ้าตื้นและ ปลาสลิดหินหลากหลายสายพันธุ์ ที่ โกลเด้นเบอร์ (Golden Bay)
  • 15.00 น. เพลิดเพลินกับจุดดำน้ำ ลิตเติ้ลร็อค (Little Rock) ท่านจะพบกับแนวปะการังเขากวาง และฝูงปลามากมาย
  • 16.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือเกาะสอง เพื่อทำเอกสารผ่านแดนออก
  • 17.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านส่งกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

ชื่อทัวร์
ทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
15 ต.ค. 61 ถึง 20 พ.ค. 62
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ตัวเมืองระนอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
09:00 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
17:30 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือสปีดโบ๊ท
สถานที่เข้าชม
-
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
พักผ่อนบนชาดหาด และดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling)
ประเภทอาหาร
อาหารกล่อง (ปิคนิก)

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์นนี้รวม

1. ค่าผ่านแดน ค่าอุทยาน และค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะพม่า
2. เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)
3. อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน
4. อาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์
5. ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
6. ประกันภัยอุบัติเหตุ
7. รถรับส่งในตัวเมืองระนอง

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์นนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์
5. ค่าธรรมเนียม Re-entry สำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

เงื่อนไขการจอง ทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันการจอง และชำระค่าบริการส่วนที่เหลือภายใน 10 วันทำการ ก่อนเดินทาง
2. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำเอกสารผ่านแดนอย่างน้อย 7 วันทำการ

เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก ทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้