ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

ทัวร์เกาะมุก

ผู้ใหญ่ 3,000 บาท / เด็ก 2,400 บาท ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 3,200 บาท / เด็ก 2,400 บาท ประหยัดทันที 6% (ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

ระยะเวลา : ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่ : 1 ธ.ค. 60 ถึง 20 พ.ค. 62 (สำหรับราคานี้เท่านั้น)
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : 15 ต.ค. 61 ถึง 20 พ.ค. 62
รถรับ-ส่งจากที่พัก : เฉพาะ ตัวเมืองระนอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

ทัวร์เกาะมุก

โปรแกรมทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

07:30 น. เดินทางออกจากที่พัก (ตัวเมืองระนอง) ออกเดินทางสู่ท่าเรือแกรนด์ อันดามัน
08.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือเช็คอินผ่านขั้นตอนการทำเอกสารผ่านแดนออก   
09.00 น. เดินทางจากท่าเรือ โดยเรือสปีดโบ๊ท สู่ท่าเรือเกาะสอง ผ่านขันตอนการผ่านแดนเข้า  
11.00 น. นำท่านถึง เกาะช้างเผือก (Cock Burn island) ประกอบด้วยหมู่เกาะ 5 เกาะ และทะเลแหวก เหมาะกับการถ่ายภาพ เล่นน้ำ และขึ้นจุดชมวิว 
11.45 น. เดินทางถึง อ่าวเรนเดียร์ (Reindeer Bay) แวะดำน้ำชมผืนปะการังเขากวางอันอุดมสมบูรณ์ และปลาการ์ตูนหลากหลายสายพันธุ์  
12.45 น. อิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่ม บนเกาะมุก (Pearl Island) หลังอาหาร ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หรือเล่นน้ำทะเลใสบนชายหาดส่วนตัว  
14.00 น. ออกเดินทางต่อเพื่อไปดำนํ้าชมความงามของ ปะการังนํ้าตื้นและ ปลาสลิดหินหลากหลายสายพันธุ์ ที่ โกลเด้นเบอร์ (Golden Bay)
15.00 น. เพลิดเพลินกับจุดดำน้ำ ลิตเติ้ลร็อค (Little Rock) ท่านจะพบกับแนวปะการังเขากวาง และฝูงปลามากมาย
16.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือเกาะสอง เพื่อทำเอกสารผ่านแดนออก 
17.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านส่งกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

ชื่อทัวร์
ทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
1 ธ.ค. 60 ถึง 20 พ.ค. 62 (สำหรับราคานี้เท่านั้น)
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
15 ต.ค. 61 ถึง 20 พ.ค. 62
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ตัวเมืองระนอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
09:00 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
17:30 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือสปีดโบ๊ท
สถานที่เข้าชม
-
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
พักผ่อนบนชาดหาด และดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling)
ประเภทอาหาร
อาหารกล่อง (ปิคนิก)

ราคาทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

ราคาทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

ช่วงเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
ราคาไม่รวมที่พัก
1 ธ.ค. 60 - 20 พ.ค. 62
3,000
2,400

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์นนี้รวม

1. ค่าผ่านแดน ค่าอุทยาน และค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะพม่า
2. เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)
3. อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน
4. อาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์
5. ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
6. ประกันภัยอุบัติเหตุ
7. รถรับส่งในตัวเมืองระนอง

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์นนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์
5. ค่าธรรมเนียม Re-entry สำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขทัวร์เกาะมุก เกาะค๊อกเบิร์น

เงื่อนไขการจอง ทัวร์เกาะมุก
1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันการจอง และชำระค่าบริการส่วนที่เหลือภายใน 10 วันทำการ ก่อนเดินทาง
2. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำเอกสารผ่านแดนอย่างน้อย 7 วันทำการ

เงื่อนไขการยกเลิก ทัวร์เกาะมุก
1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้