ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์ชมเมืองระนอง

ทัวร์ชมเมืองระนอง

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

*สงวนสิทธิ์ผู้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป*

รายละเอียดทัวร์ชมเมืองระนอง

ชมเมือง อันเงียบสงบ ท่ามกลางหุบเขา แวะศักการะสุสานเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระนอง (ต้นตระกูล ณ ระนอง) ชมพระราชวังจำลอง แวะแช่น้ำแร่ร้อนอันเลื่องชื่อ และชมธรรมชาติอันงดงามของทะเลสาบที่ถูกโอบล้อมด้วยเพิงผา

โปรแกรมทัวร์ชมเมืองระนอง

โปรแกรมท่องเที่ยวชมเมืองระนอง

  • 09:00 น. เดินทางออกจากที่พัก (ในตัวเมืองระนอง)
  • 09:30 น. ศักการะสุสาน พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) เจ้าเมืองคนแรกเมืองระนอง
  • 10:30 น. ชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) ศักการะพระเกจิอาจารย์ ณ หอพระเก้าเกจิ
  • 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์พื้นเมือง
  • 13:00 น. แช่น้ำแร่ร้อนอันเลื่องชื่อของเมืองระนอง ณ บ่อน้ำร้อน รักษะวาริน น้ำแร่ร้อนธรรมชาติที่อุณหภูมิกว่า 60 องศา ถูกขนานนามให้เป็นน้ำแร่ร้อนที่ดีที่สุดในประเทศไทย และอันดับ 4 ของโลก ปราศจากกลิ่นกำมะถัน ให้ท่านได้ผ่อนคลายเต็มที่ทั้งบ่อแช่เท้า แช่ตัว และนอนนาบพื้นร้อน
  • 14:00 น. ชมทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น และแวะให้อาหารปลาในทะเลสาป ระนองแคนย่อน
  • 16:00 น. แวะเลือกซื้อของฝากเมืองระนองตามอัธยาศัย
  • 16:30 น. ส่งท่านถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมทัวร์ชมเมืองระนอง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์ชมเมืองระนอง

ชื่อทัวร์
ทัวร์ชมเมืองระนอง
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ตัวเมืองระนอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
1 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
09:00 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
16:30 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
รถตู้
สถานที่เข้าชม
-
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ธรรมชาติ เดินป่า แคมปิ้ง และทัวร์ชมเมือง ตามรอยวัฒนธรรม
กิจกรรม
ชมจุดชมวิว
ประเภทอาหาร
บุฟเฟ่ต์

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์ชมเมืองระนองนี้รวม

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก ในตัวเมืองระนอง
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหารเที่ยง
5. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์ชมเมืองระนองนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 %
3. กรณีลูกค้าองค์กร ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์ชมเมืองระนอง

เงื่อนไขการจอง ทัวร์ชมเมืองระนอง

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันการจอง

เงื่อนไขการยกเลิก ทัวร์ชมเมืองระนอง

1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วัน ขอสงวนสิทธ์ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. กรณียกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 1 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

Tags