ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์หัวใจมรกต เกาะค๊อกคอม

สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล แนวปะการัง ฝูงปลา และเพิงผาอันงดงามของทะเลอันดามันเหนือ สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำชมปะการัง และว่ายน้ำลอดใต้เผิงถ้ำสู่หัวใจมรกต เกาะค๊อกค่อม ปิคนิกบนหาดทรายขาวละเอียด รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์สุดหรู

ทัวร์เกาะค๊อกคอม (หัวใจมรกต)

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

ระยะเวลา : ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่ : ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : 1 ต.ค. 58 ถึง 31 พ.ค. 61
รถรับ-ส่งจากที่พัก : เฉพาะ ตัวเมืองระนอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม

**เดินทางตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคม เป็นต้นไป / ลูกค้าต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนก่อนเดินทาง 3 วันทำการ เพื่อทำเอกสารผ่านแดน / ชาวต่างชาติ คิดเพิ่มท่านละ 1,200 บาท**

โปรแกรมทัวร์หัวใจมรกต เกาะค๊อกคอม

โปรแกรมท่องเที่ยวหัวใจมรกต เกาะค๊อกคอม

  • 07:30 น. พร้อมกันที่ท่าเรือส่วนตัว จังหวัดระนอง ยื่นเอกสารตรวจคนเข้าเมืองจากฝั่งระนอง
  • 08:30 น. เดินทางออกสู่ เกาะสน โดยเรือสปีดโบ๊ท เพื่อทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งประเทศพม่า
  • 10:00 น. เดินทางถึงเกาะฮอร์สชู (Horse Shoe Island) พักผ่่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด หรือดำน้ำชมปะการังหน้าหาดตามอัธยาศัย
  • 11:00 น. เดินทางถึงเกาะค๊อกคอม (หัวใจมรกต) สัมผัสประสบการณ์ดำน้ำชมแนวปะการัง สวยกัลปังหา และฝูงลูกปลานับร้อย นับพัน ริมเพิงหินผาใต้น้ำ หลังจากนั้นสนุกสนานกับการว่ายน้ำ และชมปะการังในทะเลใน ใจกลางหัวใจมรกต
  • 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิก ท่ามกลางบรรยากาศป่าชายหาดอันอุดมสมบูรณ์ และพื้นทรายแสนนุ่มละเอียด ที่เกาะ Dunkin
  • 13:30 น. เดินทางออกไปดำน้ำที่เกาะย่านเชือก (Zedetkyikgun) หนึ่งในแนวปะการังที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งทะเลพม่า
  • 15:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ เกาะสน
  • 16:00 น. เดินทางถึง เกาะสน ล้างตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
  • 17:00 น. รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • 19:00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือจังหวัดระนองโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์หัวใจมรกต เกาะค๊อกคอม

ชื่อทัวร์
ทัวร์หัวใจมรกต เกาะค๊อกคอม
ระยะเวลา
ทัวร์วันเดียว
เดินทางตั้งแต่
ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
1 ต.ค. 58 ถึง 31 พ.ค. 61
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ตัวเมืองระนอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
2 มื้อ
เวลาออกเดินทาง
07:00 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
19:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
เรือสปีดโบ๊ท
สถานที่เข้าชม
เกาะหัวใจมรกต เกาะย่านเชือก เกาะตาฟุ๊ก และเกาะสน
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
กิจกรรม
รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนบนชาดหาด และดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling)
ประเภทอาหาร
บุฟเฟ่ต์ และอาหารกล่อง (ปิคนิก)

รีวิว ทัวร์หัวใจมรกต เกาะค๊อกคอม

รีวิว เกาะหัวใจมรกต ประเทศพม่า วันเดียวเที่ยว 6 เกาะ

รีวิว เกาะหัวใจมรกต ประเทศพม่า วันเดียวเที่ยว 6 เกาะ

เปิดประสบการณ์เที่ยวเกาะหัวใจมรกต สู่โลกใบใหม่ที่ถูกเก็บไว้เป็นเวลานาน เดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับ เที่ยววันเดียวได้ไป 6 เกาะ ทริปเกาะหัวใจมรกตจะน่าสนใจแค่ไหน มีข้อดีข้อเสียยังไง ติดตามที่รีวิว เกาะหัวใจมรกต ได้เลยจ้า

คลิปทัวร์หัวใจมรกต เกาะค๊อกคอม

เกาะหัวใจมรกต [HD]

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์หัวใจมรกต เกาะค๊อกคอมนี้รวม

1. ค่าผ่านแดน ค่าอุทยาน และค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะพม่า
2. เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)
3. อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน
4. อาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์
5. ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
6. ประกันภัยอุบัติเหตุ
7. รถรับส่งในตัวเมืองระนอง

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์หัวใจมรกต เกาะค๊อกคอมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์
 

เงื่อนไขทัวร์หัวใจมรกต เกาะค๊อกคอม

เงื่อนไขการจอง ทัวร์หัวใจมรกต เกาะค๊อกคอม

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันการจอง และชำระค่าบริการส่วนที่เหลือภายใน 10 วันทำการ ก่อนเดินทาง
2. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำเอกสารผ่านแดนอย่างน้อย 7 วันทำการ

เงื่อนไขการยกเลิก ทัวร์หัวใจมรกต เกาะค๊อกคอม

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้