ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต ไปกับ ภูเก็ต ทัวร์ ทูเดย์

บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ประชุมสัมมนา

ทัวร์ภูเก็ต แบบแพ็คเกจ ทัวร์ราคาถูก ตามงบประมาณของคุณ

โทรด่วน 089 289 9021 ติดต่อบุ้งค่ะ
Line official : @phukettourtoday
Open Menu

ทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

ทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

*ขอสงวนสิทธิ์ผู้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป*

รายละเอียดทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

แช่น้ำร้อนในบรรยากาศธรรมชาติ ท่ามกลางธารน้ำร้อน และธารน้ำตกใส ที่บ่อน้ำร้อนพรรั้ง ชม Anseen ระนอง ที่ภูเขาหญ้า

โปรแกรมทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

โปรแกรมทัวร์ แช่น้ำร้อน ชมระนอง

  • 08:00 น. รับท่านออกจากที่พัก (ตัวเมืองระนอง) ออกเดินทางสู่บ่อน้ำร้อนพรรั้ง
  • 08:30 น. แช่น้ำร้อน พักผ่อนร่างกายให้หายเหนื่อยด้วยน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่อุณหภูมิ 42 องศา ท่ามกลางบรรยากาศธรรชาติของป่าเขา และธานน้ำตกใสจากน้ำตกหงาว
  • 10:30 น. แวะให้อาหารปลานานาชนิดที่วัดหงาว
  • 11:00 น. ชมทัศนียภาพ และเก็บภาพความประทับใจที่ภูเขาหญ้า (เขาหัวล้าน)
  • 12:00 น. ส่งท่านถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดทัวร์

รายละเอียดทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

ชื่อทัวร์
ทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง
ระยะเวลา
ครึ่งวัน
เดินทางตั้งแต่
ไม่สามารถเดินทางในช่วงนี้ได้
วันเปิดบริการ
ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ
ตลอดทั้งปี
รถรับ-ส่ง สนามบิน
ไม่รวม
รถรับ-ส่ง จากที่พัก
เฉพาะ ตัวเมืองระนอง เท่านั้น นอกบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
มื้ออาหาร
-
เวลาออกเดินทาง
08:00 น. (โดยประมาณ)
เวลาเดินทางกลับ
12:00 น. (โดยประมาณ)
ท่องเที่ยวโดย
รถตู้
สถานที่เข้าชม
-
สถานที่ผ่าน ชมด้านนอก
-
รูปแบบการท่องเที่ยว
ทัวร์ธรรมชาติ เดินป่า แคมปิ้ง
กิจกรรม
เล่นน้ำ
ประเภทอาหาร
-

แพคเกจนี้รวม

แพคเกจทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนองนี้รวม

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก ในตัวเมืองระนอง
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

แพคเกจนี้ไม่รวม

แพคเกจทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนองนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 %
3. กรณีลูกค้าองค์กร ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

เงื่อนไขการจอง ทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

1. กรุณาชำระค่าทัวร์ครึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันการจอง

เงื่อนไขการยกเลิก ทัวร์แช่น้ำร้อน ชมระนอง

1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วัน ขอสงวนสิทธ์ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. กรณียกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 1 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

Tags